Wie zijn wij

Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg biedt als thuiszorgorganisa­tie op alle vlakken zorg aan. Wij presenteren ons altijd met heldere, duidelijke afspraken en komen deze ook na. De cliënt staat bij ons centraal. We zijn erg flexibel en kennen geen wachtlijs­ten. We presenteren ons in kleine teams waardoor onze cliënt doorgaans steeds dezelfde gezichten terugziet om vertrouwen en veilig­heid te creëren. 

Onze Missie

Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg biedt thuiszorg aan burgers, die om welke reden dan ook –tijdelijk, langdurig of permanent- zijn aangewezen op professionele hulp van buitenaf. Daarnaast ondersteunen wij mensen bij hun (re-)integratie in het arbeidsproces.. Zorg, wonen, werken en leren gaan bij Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg hand in hand. 

Onze visie 

Wij zijn ervan overtuigd dat het merendeel van de mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil wonen en leven, ook als het lichaam steeds vaker tegen begint te sputteren. Daar waar gewenst of noodzakelijk is, bieden wij op het individu gerichte en afgestemde persoonlijke zorg en/of ondersteuning om dit mogelijk te maken.  
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten gestimuleerd worden en de kans krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen, deels dan wel volwaardig. 

Bij Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg kijken we net zo goed naar wat mensen wel kunnen als naar wat ze niet kunnen. Ons doel is om hun zelfredzaamheid te vergroten. Hun geloof in eigen kunnen te versterken. We maken mensen bewust wat daar voor nodig is en helpen ze om dat te bereiken. Wij streven naar een hoge klanttevredenheid door een mensgerichte werkwijze. Hierbij wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van maatschappelijke middelen. 

Kernwaarden Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg 

Met de kernwaarden wil Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg duidelijk maken waar wij als organisatie voor staan. De kernwaarden zijn in feite een samenvatting van onze gedragsregels, onze mentaliteit, onze ambitie.Onze kernwaarden zijn: 

  • Klantgericht
  • Betrouwbaar
  • Professioneel
  • Persoonlijk
  • Toegankelijk

Wij zijn klantgericht
Wij helpen onze cliënten om een zelfstandig leven te kunnen leiden in hun eigen omgeving. Dat doen wij door hen de juiste zorg te verlenen en/of de juiste ondersteuning te bieden. 'Zorgen voor.....' maakt plaats voor 'zorgen dat......'. We denken niet vanuit de (zorg)indicatie, maar wij luisteren naar de wensen van onze cliënten, waarbij zijn of haar welzijn het doel is van onze tussenkomst. De dienstverlening van Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg is gericht op zorg, wonen, werken en leren. Wij communiceren duidelijk over wat wij wel en niet kunnen bieden. Expertise die we zelf niet in huis hebben, proberen wij zo goed mogelijk met onze partners uit ons netwerk te organiseren. Voor de cliënt blijft er echter altijd maar één aanspreekpunt: de professional van Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg.
Wij staan voor professionele zorg- en dienstverlening, volledig afgestemd op de vraag van de klant.  

Wij zijn een betrouwbare organisatie
De kracht van Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg komt tot uiting in het directe contact tussen cliënt en onze professional. Als uitgangspunt hanteren wij: ‘op ons kun je rekenen’, afspraak is afspraak. Wij respecteren de klant en zijn privacy. Een correcte bejegening die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, vinden wij uiterst belangrijk. 

Wij zijn een professionele organisatie
De mensen die bij Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg werken, zijn vakbekwaam en ervaren in hun eigen vakgebied. Dat geldt zowel voor de verpleger, de verzorger,  en de administrateur. Maar ze zijn ook professioneel, omdat ze hun vakmanschap op de juiste manier inzetten. Onze zorg en ondersteuning moeten ‘ertoe doen’. Met andere woorden, onze tussenkomst moet ervoor zorgen dat het toekomstperspectief van de klant er beter uitziet dan voorheen. 

Wij zijn een persoonlijke organisatie
Bij Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg gaan we op een persoonlijke manier met onze klanten om, met welgemeende aandacht voor het individu. Wij proberen altijd nét iets meer te bieden dan datgene wat ons is gevraagd. Tijd voor een praatje of diep gesprek moet kunnen. Sterker, wij geloven erin dat deze uiting van betrokkenheid helpend is. 

Wij zijn een toegankelijke organisatie
Wachtlijsten zijn ondenkbaar. Iemand die hulp nodig heeft, moet die op dat moment kunnen krijgen. Of dat altijd per direct ingepland kan worden, is niet altijd te garanderen, maar wel dat we meteen aan de slag gaan met het zoeken naar een passende oplossing. We zijn snel en gemakkelijk bereikbaar en staan altijd voor de klant klaar.