Verzorging / Verpleging

Onder persoonlijke verzorging en verpleging verstaan wij alledaagse handelingen: douchen, wassen, aankleden, eten en drinken, maar ook wondzorg en het toedienen van medicatie. Wij bieden op diverse niveaus zorg aan, van helpende hand tot en met verpleegkundige. Wij zijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar.

Ons doel is om mensen, die door lichamelijke, geeste­lijke beperkingen of andere oorzaken niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, de mogelijkheid te bieden langer thuis te wonen, in hun eigen, vertrouwde omgeving.

We werken in kleine teams. Onze cliënt ziet dus s­teeds dezelfde gezichten. Continuïteit in zorg en priva­cy is onze kracht.

Wij hechten waarde aan een goede vorm van communicatie en overleg met andere specialisten, maar ook met fami­lieleden en mantelzor­gers.