Hoe werken wij

 

Wij werken cliënt- en servicegericht. Heeft u een indi­catie, dan kan doorgaans direct worden opge­start.

Heeft u nog geen indicatie, dan streven we ernaar deze nog dezelfde dag aan te vragen bij het CIZ of de zorgverzekeraar of het WMO. Deze indi­catie moet vooralsnog omgezet worden in een PGB, een per­soonsgebonden budget. Dit PGB wordt vanaf 2015 wel op uw rekening gestort indien u een indicatie heeft die valt onder de ziekteverzekeringswet. Overige PGB's worden via het SVB rechtstreeks betaald naar uw zorgaanbieder. Indien u niet in aanmerking komt voor een PGB kan het ook wel eens zijn dat u met een restitutie polis toch een 100% vergoeding krijgt. 

 

Minimaal tweemaal per jaar vindt een cliëntgesprek plaats, vervolgens wordt het zorgplan indien nodig aan­past. Wij werken nauw samen met andere disciplines, zoals huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten.

In het zorgplan, dat wij samen opstellen, telt in het bij­zonder uw mening en de zorgvraag. U bepaalt in belang­rij­ke mate hoe uw zorg wordt ingevuld. Bij Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg staat de cliënt centraal.