Begeleiding individueel

Ondervindt u belemmeringen in uw dagelijks leven door uw handicap of beperking? Wij bieden begeleiding in de vorm van ondersteuning, oefenen of toezicht. Onder individuele begeleiding verstaan wij:

‑ het onderhouden van sociale contacten,

‑ het plannen van dagelijkse activiteiten

‑ het regelen van uw financiën,

‑ bij het voortbewegen in en buiten uw huis

 -het bieden van structuur

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

- probleemgedrag

- problemen in denken, concentreren en waarnemen

- problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Alle vormen van begeleiding bespreken we met u of uw naasten en leggen we vast in een zorgplan. Ook hierbij streven wij ernaar om steeds met dezelfde zorgverle­ners te werken, om veiligheid en vertrou­wen te creëren.